:: สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::

 
ค้นหา
 
   
 
 
 
kp1
 
5464
 
349
 
kp4
 
546
  58
 
 
ลิงค์ อปท./หน่วยงานกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ หน่วยงานอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
   
 
หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน
 
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 03/09/2549
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัย สมัยที่ 2/2 ประจำปี 2559 (30 ก.ย.59)(รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ รับสมัครคัดเลือกครูุชาวต่างชาติ (รายละเอียด)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลฯ สายบริหารสถานศึกษา(รายละเอียด)
ตารางสรุปหน่วยและสถานที่ออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ.2559 (รายละเอียด)
ขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ ขยายเวลาให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ (รายละเอียด)
สำนักทะเบียนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร " เปิดให้บริการประชาชนแล้ว " (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ กำหนดถนนสายหลักเพื่อกวดขันการวาง,แขนและตั้งป้ายสินค้า (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ ขอความร่วมมือทิ้งขยะให้ลงถัง ณ จุดพักขยะ (รายละเอียด)
พื้นที่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยาน (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการบริโภคอาหารปลอดภัย (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกระทรวงมหาดไทย "คลังมหาดไทย" (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ เชิญชวนประชาชนนั่งรถรางเส้นทางบุยไหว้สิ่งสักดิืสิทธิ์และเส้นทางเล่าเรื่องชมเมืองชากังราว ฟรี (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ ปชส.โครงการกำแพงเพชรสวยด้วยมือเรา (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯอนุญาตให้มีการฝึกสอนว่ายน้ำในสวนน้ำฯ (รายละเอียด)
ตารางการให้บริกาตรวจรักษาพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล(รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์ ถนนสายกลางตลาดไนท์บาร์ซา(รายละเอียด)
การทำบัตรประชาชนประชาชนอายุ 7 - 70 ปี (รายละเอียด)
การทำบัตรตามพระราชบัญญัติบัตรประชาชน(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2554 (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯขอความร่วมมือประชาชน ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขต (รายละเอียด)
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯร่วมรณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ (รายละเอียด)
กำหนดการเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลุก,มะเร็งเต้านม ! ฟรี (รายละเอียด)

กิจกรรม “เดิน ช็อป ชิม กินบรรยากาศ ริมฝั่งแม่น้ำปิง” กับ ถนนคนเดิน “ฅนกำแพง” (Walking Street) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 6
          เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎคม 2559 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 21.00 น. ณ บริเวณถนนสิริจิต (หน้าสะพานเกาะกลางน้ำ) ตั้งแต่สามแยกศาลเจ้าพ่อเสือ ถึงสามแยกไฟแดงด้านหลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “เดิน ช็อป ชิม กินบรรยากาศ ริมฝั่งแม่น้ำปิง” กับ ถนนคนเดิน “ฅนกำแพง” (Walking Street) ประจำปี ...
 
ปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
          เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ และปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาชากังราว ริมปิง พร้อมด้วยนางศรีรัตน์ วงศ์วิรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และผู้อำนวยการโรงเรีย ...
 
ลงพื้นที่สำรวจ ท่อระบายน้ำถนนบำรุงราษฎร์
          เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 14.00 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และนายเฉลิมพล เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจ ท่อระบายน้ำถนนบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยนายวสันต์ เสริฐศรี ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาลเทศบาลเ ...
 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
          เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯสมาชิกสภาเทศบาลฯปลัดเทศบาลฯรองปลัดเทศบาลฯหัวหน้าส่วนการงาน ฯผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯและนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีเปิดการ ...
 
การประชุมโครงการเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนประจำปี 2559
          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนประจำปี 2559 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯหัวหน้าส่วนการงาน ฯและพนักงานเทศบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง โดยในที่ประชุม คณะผู้บริหารเทศบาลฯจะดำเ ...
 
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้านบาท บานสะพรั่งประจำจังหวัดกำแพงเพชร
          เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสุปราณี รามาบุตร รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้านบาท บานสะพรั่งประจำจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในการประชุมในครั้ง ...
 

 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ปฏิทินผู้บริหาร
< ตุลาคม  2559 >
อาพฤ


           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
 
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225