ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ให้ระมัดระวังการลงเล่นน้ำในแม่น้ำปิง