ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์เส้นทางจราจร