ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน. ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561