ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก