ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนราชดำเนิน 1 ซอย 24 พร้อมท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)