ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)