ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนวิจิตร 1 ซอย 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)