:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
เรื่อง : เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่

รายละเอียด : นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเชพร ให้การต้อนรับ นาย
ตามหนังสือจังหวัดกำแพงเพชร ด่วนที่สุด ที่ กพ. ๐๐๑๗.๑/ว ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ แจ้งเรื่อง การจัดทำบัตรประชาชน เพื่อรับรองกลุ่มบุคคล (กลุ่มเด็ก) ที่ต้องมีบัตรตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนเพื่อรับรองกลุ่มบุคคล (กลุ่มเด็ก) ณ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และเปิดให้บริการพิเศษทุกวันเสาร์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเด็กและผู้ปกครองนั้น แต่สำหรับกลุ่มเด็กพิเศษผู้พิการทุกประเภทนั้น เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจะดำเนินการออกทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobie Unit) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน ๖๐ คน เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถเดินทางมาทำบัตรที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
วันที่ : 05/08/2554
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225