:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
เรื่อง : โรงเรียนเทศบาล ๓ เปิดโครงการ มัคคุเทศก์น้อย ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชร

รายละเอียด : นางตรึกตรอง ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมัคคุเทศก์น้อย พาท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สำหรับนักเรียนชั้น ป.๖ ของโรงเรียนเทศบาล ๓ (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ ร่วมด้วย นายเสกสรรค์ สุวรรณวัฒนา รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
นายตรึกตรอง ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการมัคคุเทศก์น้อย ของนักเรียนชั้น ป.๖ โรงเรียนเทศบาล ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งในปัจจุบันนี้ จังหวัดกำแพงเพชรมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นมรดกโลกซึ่งต้องมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ รวมถึงบริเวณของศาลหลักเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวจังหวัดกำแพงเพชร มีทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะและเดินทางมาโดยลำพังและต้องการคำแนะนำ ตลอดจนการช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากผู้คนในท้องถิ่น การจัดโครงการมัคคุเทศก์น้อยให้กับนักเรียนเป็นโครงการที่ดี เพื่อให้นักเรียนรู้จักหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการใช้ความรู้ความสามารถของมัคคุเทศก์น้อยในวันนี้ จะช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น กล้าพูด กล้าแสดงออก ขอบคุณครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงท่านวิทยากร ที่กรุณามาถ่ายทอดความรู้และฝึกประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
สำหรับโครงการมัคคุเทศก์น้อย พาท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร นักเรียนชั้น ป.๖ ของโรงเรียนเทศบาล ๓ (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมขั้นต้น จำนวน ๑๕ คน และผ่านการคัดเลือกการเป็นมัคคุเทศก์น้อยจำนวน ๑๐ คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีทักษะ และสามารถแนะนำสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชรได้ โครงการนี้ใช้เวลาในการอบรม ๒ วัน คือเมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา และกิจกรรมนอกสถานที่ ๑ วัน ซึ่งมัคคุเทศก์น้อยที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรม แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัตติศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วย.

 
วันที่ : 15/08/2555
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225