ภาพกิจกรรม


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

วันที่ 20 มิ.ย. 2561

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณข้างบ้านนายบุญรอด กล่อมยัง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลข

สนทนายามเช้า ครั้งที่ 9 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน

สนทนายามเช้า ครั้งที่ 9 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน

วันที่ 20 มิ.ย. 2561

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย ปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนกา

กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินซ่อมถนนหลังโรงน้ำแข็งแพนด้าทางไปโรงเรียนชากังราว

กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินซ่อมถนนหลังโรงน้ำแข็งแพนด้าทางไปโรงเรียนชากังราว

วันที่ 19 มิ.ย. 2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 กองช่าง ดำเนินซ่อมถนน หลังโรงน้ำแข็งแพนด้าทางไปโรงเรียนชากังราว

ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุข ออกปฎิบัติงานดูแลความสะอาดชุมชนเขตเทศบาล

ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุข ออกปฎิบัติงานดูแลความสะอาดชุมชนเขตเทศบาล

วันที่ 19 มิ.ย. 2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุข ออกปฎิบัติงานดูแลความสะอาด ชุมชนเขตเทศบาลและแซะดินร่องน้ำ ถนนราชวิถี เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี