งานรักษาความสงบเรียบร้อยออกตรวจพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 36 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เวลา 05.30 น. งานรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรที่ ตลาดสดเทศบาล และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจอดรถที่ ตลาดต้นโพธิ์ และเวลา 07.00 น. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจอดรถที่ตลาดสดริมปิง เหตุการณ์ปกติ จากนั้น ในช่วงเวลา 08.00 น. งานรักษาความสงบเรียบร้อยออกตรวจพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เวลา 09.00 - 12.00 น. งานเทศกิจออกเดิน ตรวจติดตามผลโครงการจัดระเบียบทางเท้า ถนน เจริญสุข


ภาพกิจกรรม