ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุข ออกปฎิบัติงานดูแลความสะอาดชุมชนเขตเทศบาล


เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 34 ครั้ง

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุข ออกปฎิบัติงานดูแลความสะอาด ชุมชนเขตเทศบาล


ภาพกิจกรรม