การประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2561


เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 41 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยนางศรีรัตน์ วงศ์วิรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายธวัช เทพยุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 และสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของโรงเรียน และชี้แจงนโยบายของคณะผู้บริหาร ตลอดจนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป


ภาพกิจกรรม