โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและได้ร่วมกิจกรรมโครงการบิณฑบาตรความทุกข์


เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 38 ครั้ง

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 งานโรงพยาบาลชุมชน กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเชิงรุก ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตามการแจ้งของอสม. ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จากการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร และได้ร่วมกิจกรรมโครงการบิณฑบาตรความทุกข์ กับโรงพยาบาลกำแพงและโรงเรียนวัดคูยาง


ภาพกิจกรรม