งานรักษาความสงบเรียบร้อยออกตรวจพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 23 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 05.30 น. งานรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรที่ ตลาดสดเทศบาล และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจอดรถที่ ตลาดต้นโพธิ์ และเวลา 07.00 น. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจอดรถที่ตลาดสดริมปิง เหตุการณ์ปกติ จากนั้น ในช่วงเวลา 09.00 น. งานรักษาความสงบเรียบร้อยออกตรวจพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดังนี้ - ออกตรวจบริเวณหน้า รพ.กพ. - ออกตรวจใบอนุญาตโฆษณาใช้เสียง ไม่ขออนุญาต ดำเนินการตักเตือน 14.30-ตรวจบริเวณตลาดสดเทศบาล - ตรวจบริเวณหน้าตลาดศูนย์ และ เวลา 19.00 น. งานเทศกิจออกปฏิบัติงานดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจอดรถที่ บริเวณด้านหน้าและด้านหลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร ตลาดต้นโพธิ์ และ ตลาดไนท์บาร์ซ่า


ภาพกิจกรรม