welcome welcome
slide2 slide2
16 พ.ค. 2561หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในโอกาศวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 8
2 พ.ค. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 9
30 เม.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครประธานคณะกรรมการชุมชนร่วมใจพัฒนา 4
30 เม.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครประธานคณะกรรมการชุมชนวัดกะโลทัย 4
25 เม.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6
24 เม.ย. 2561ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 5
22 เม.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ให้ระมัดระวังการลงเล่นน้ำในแม่น้ำปิง 7
11 เม.ย. 2561ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์เส้นทางจราจร 5
11 เม.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน. ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต 4
10 เม.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัย ประจำปี 2561 4
15 ก.พ. 2561ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้น ๒ เป็นห้องประชุม(ห้องกองคลังเดิม) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิ 3
1 ก.พ. 2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้น ๒ เป็นห้องประชุม(ห้องกองคลังเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi 5
31 ม.ค. 2561เรื่อง ประกาศยกเลิกสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Mini English Program) 7
12 ม.ค. 2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนราชดำเนิน ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) 4
12 ม.ค. 2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนประชาหรรษา ซอย ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bid 3
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 มีนาคม 2561

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โปรเตอร์สงกรานต์ ประจำปี 2560

โปรเตอร์การประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลกำแพงเพชร

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 20 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการสระน้ำเทศบาล

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 3 / 0

แหล่งท่องเทียวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 3 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการรถนำเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 4 / 0

การพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 10/03/2018 28 / 0