KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
21 มิ.ย. 2561รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในโครงการถนนคินเดิน "ฅนกำแพง" (Walking Street) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2561 20
18 มิ.ย. 2561ประกาศคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ากำแพงเพชร 22
13 มิ.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 25
16 พ.ค. 2561หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในโอกาศวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 108
2 พ.ค. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 65
30 เม.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครประธานคณะกรรมการชุมชนร่วมใจพัฒนา 50
30 เม.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครประธานคณะกรรมการชุมชนวัดกะโลทัย 41
25 เม.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 59
24 เม.ย. 2561ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 42
22 เม.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ให้ระมัดระวังการลงเล่นน้ำในแม่น้ำปิง 39
18 ก.ค. 2561ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเมรุ 2 ฌาปนสถานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4
13 ก.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 2
13 ก.ค. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 2
10 ก.ค. 2561ประกวดราคาจ้างและราคากลางพร้อมตารางแสดงวงเงินงานจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถถนวิจิตร 1 ซอย 3 พร้อมวางท่อระบายน้ำ ด้วย 5
6 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ด้วยวิ 4
6 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5
6 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนประชาหรรษา ซอย 18 ด้วยวิธีประกวดร 5
6 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกคันคลองชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ 7
28 มิ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนราชดำเนิน 1 ซอย 24 พร้อมท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ 7
25 มิ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 จำนวน 43 รายการ 15
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 มีนาคม 2561

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โปรเตอร์สงกรานต์ ประจำปี 2560

โปรเตอร์การประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลกำแพงเพชร

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

เรามาโหลดโปรแกรมกับเกมกันเถอะ

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ค. 2561

cheipzs64 20/07/2018 2 / 0

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 77 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการสระน้ำเทศบาล

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 43 / 0

แหล่งท่องเทียวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 38 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการรถนำเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 50 / 0

การพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 10/03/2018 73 / 0