นายณัฐิวุฒิ พิมพา


นายณัฐิวุฒิ พิมพา

ข้อมูลส่วนตัว
ที่อยู่ 49 ถ.ประชาหรรษา ซ.2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
อาชีพ -
ชุมชน ประธานชุมชนประชาหรรษา
  • 092-1939561