นางสาวภาณุมาศ เรืองชัยศิวเวท


นางสาวภาณุมาศ เรืองชัยศิวเวท

ข้อมูลส่วนตัว
ที่อยู่ 276 ถ.ราชดำเนิน1 ซ.- ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
อาชีพ -
ชุมชน ประธานชุมชนเพชรกะรัต
  • 087-2129998