นายปิยวัชร์ เข็มทิศ


นายปิยวัชร์ เข็มทิศ

ข้อมูลส่วนตัว
ที่อยู่ 27/3 ถ.ราชดำเนิน1 ซ.18 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
อาชีพ -
ชุมชน ประธานชุมชนเพชรวารินพัฒนา
  • 081-0439432