นางเนาวรัตน์ พันธ์ยิ้ม


นางเนาวรัตน์ พันธ์ยิ้ม

ข้อมูลส่วนตัว
ที่อยู่ 127/2 ถ.ชากังราว ซ.- ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
อาชีพ -
ชุมชน ประธานชุมชนวัดกะโลทัย
  • 081-6040535