นางกันยารัตน์ เพ็ชรมีศรี


นางกันยารัตน์ เพ็ชรมีศรี

ข้อมูลส่วนตัว
ที่อยู่ 58 ถ.วิจิตร1 ซ.- ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
อาชีพ -
ชุมชน ประธานชุมชนวัดคูยาง
  • 085-0519093