นายบรรพต เอี่ยมรักษา


นายบรรพต เอี่ยมรักษา

ข้อมูลส่วนตัว
ที่อยู่ 32 ถ.ราชวิถี ซ.2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
อาชีพ -
ชุมชน ประธานชุมชนหนองรี
  • 094-2325514