นางสมพิศ เหล่ารอด


นางสมพิศ เหล่ารอด

ข้อมูลส่วนตัว
ที่อยู่ 86 ถ.กำแพงเพชร ซ.1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
อาชีพ -
ชุมชน ประธานชุมชนอนันตสิงห์
  • 085-0505785