ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ขยายเวลาการให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในช่วงเทศกาลภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561


20 มี.ค. 2561 | 445


ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ขยายเวลาการให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในช่วงเทศกาลภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561