ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เพิ่มจำนวนวัน (เพิ่มวันอาทิตย์)ในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน คนกำแพง Walking Street ประจำปี พ.ศ.2561 ตามเอกสารที่แนบมา


21 มี.ค. 2561 | 305


ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เพิ่มจำนวนวัน (เพิ่มวันอาทิตย์)ในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน คนกำแพง Walking Street ประจำปี พ.ศ.2561 ตามเอกสารที่แนบมา