ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนปฏิบัติงานรถกวาดดูดฝุ่น ฝ่ายรักษาความสะอาดและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนสิงหาคม 2564


15 ก.ค. 2564 | 20