ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบและหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


21 มี.ค. 2561 | 1018


ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบและหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง