ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การจัดระเบียบการใช้พื้นที่บริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง งานเทศกาลสงกรานต์ปี 2561


22 มี.ค. 2561 | 281


ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การจัดระเบียบการใช้พื้นที่บริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง งานเทศกาลสงกรานต์ปี 2561