ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ห้ามจำหน่ายหรือซื้อสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


23 ส.ค. 2564 | 111