ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกจุดผ่อนผันให้ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


23 ส.ค. 2564 | 96