ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล