ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 สงกรานต์กำแพงเพชร “สงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร” ระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายน 2561 ณ ถนนริมปิง


10 เม.ย. 2561 | 386


ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 สงกรานต์กำแพงเพชร “สงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร” ระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายน 2561 ณ ถนนริมปิง