ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัย ประจำปี 2561


10 เม.ย. 2561 | 383


ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัย ประจำปี 2561