ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน. ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561


11 เม.ย. 2561 | 108


ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน. ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561