ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง เปิดฉีดวัคซีน กระตุ้นเข็มที่ 3 BOOTSTER สำหรับประชาชนที่มีภูมิลำเนาอำเภอเมืองกำแพงเพชร


14 พ.ย. 2564 | 5631