ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักผังเมือง ระดับปฎิบัติการ และตำแหน่ง สถาปนิก ระดับปฎิบัติการ


15 พ.ย. 2564 | 430