ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564


19 พ.ย. 2564 | 161