ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การป้องกันปัญหาการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัดและวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564


19 พ.ย. 2564 | 194