ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การจัดระเบียบการใช้พื้นที่จำหน่ายกระทงบริเวณลานอนุรักษ์ฯ ประจำปี 2564


19 พ.ย. 2564 | 186