ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เชิญชวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมรับการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration) (SHA)


26 พ.ย. 2564 | 173