ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน ในห้วงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564


9 ธ.ค. 2564 | 171