ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดพื้นที่ผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


30 ธ.ค. 2564 | 110