ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


13 ม.ค. 2565 | 202