การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดกำแพงเพชรใสสะอาด ๒๕๖๕" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


13 ม.ค. 2565 | 290