ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 นอกเวลาราชการ


25 ก.พ. 2565 | 232