ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


22 มี.ค. 2565 | 83