ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการทะเบียนราษฎร์ด้วยระบบดิจิทัล


28 มี.ค. 2565 | 79