ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565