ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 7 ฉบับ


14 มิ.ย. 2565 | 53ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 7 ฉบับ

แบบสอบถามความเห็นร่างเทศบัญญัติฯ